اگر دستگاهی برای فروش دارید مشخصات آن را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

فرم ارسال آگهی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 200 MB, Max. files: 10.