نمایش دادن همه 7 نتیجه

دستگاه فرز MATEC 5-axis CNC VMC and Milling Machine MATEC 30HV 2000 NEW

دستگاه فرز CNC 3 Axis VMC X 1600 Y 800 Z 800 WELE TOYODA AA 1680 / FV 1680

دستگاه فرز 5Axis Machining Center Bridgeport VMC 600 XR 5AX

دستگاه فرز 5axis VMC Spinner U5-620

دستگاه فرز 5axis vertical machining center Eumach TVMC 2000 5 XC

دستگاه فرز 5º AXIS MACHINING CENTER JONHFORT VMC850

دستگاه فرز Machining center Bridgeport VMC 1000 / 30 NEW